De opzet van de Masterclasses

De masterclasses zijn opgebouwd uit diverse onderdelen: voorbereiding, fysieke bijeenkomsten en werkopdrachten in groepjes.

  1. De voorbereiding: volgen van een videoles en invullen vragenlijst. Alle belangrijke basisinformatie hebben wij opgenomen in een speciale videoles waarin de experts met de cursusleider ingaan op het onderwerp. Na je inschrijving en de toelating tot de Masterclass krijg je een link naar de videoles die je thuis of op kantoor kunt bekijken. Dit is een verplichte voorbereiding voor de eerste sessie!

  2. De eerste fysieke bijeenkomst met de experts: we gaan in op alle vragen, verworven inzichten en praktijkdilemma’s die jij bent tegengekomen in je werk en n.a.v. de videoles. Aan het eind van deze bijeenkomst krijgt je een praktijkopdracht mee en formeren we groepjes (met deelnemers vanuit verschillende organisaties) die in de weken na de sessie contact houden i.v.m. de uitvoering van de werkopdracht.

  3. Contact met je groepje: Je wordt gekoppeld aan minimaal 1 andere deelnemer van de Masterclass die werkt voor een andere organisatie. Onderling spreek je af om je voortgang te bespreken en vragen snel op te lossen. Kom je er niet samen uit, dan maak je gebruik van de groepsapp met de deelnemers, experts en cursusleider.

  4. De tweede fysieke bijeenkomst met de experts: nu gaan we in op de toepassing in de praktijk: wat ben je tegengekomen, wat lukt wel en wat niet? De experts denken met je mee over jouw uitdagingen en hoe jij jouw rol in de toekomst nog beter kunt invullen.