Geschiedenis

Socutera bestaat dit jaar 60 jaar! De legendarische marathon tv-uitzending 'Open het Dorp' van Mies Bouwman en dokter Arie Klapwijk in 1962 was de directe aanleiding voor het ontstaan van Socutera.

De vele uren durende uitzending van Mies Bouwman leverde het, voor die tijd, onvoorstelbare bedrag van 22 miljoen gulden (bijna 10 miljoen euro) op voor de bouw van Het Dorp, een woongemeenschap voor lichamelijk gehandicapten bij Arnhem. Op dat moment werd namelijk in één keer duidelijk hoe belangrijk de televisie was als massamedium, ook op het gebied van fondsenwerving. Goede doelen waren niet langer aangewezen op kranten en de radio om hun boodschap onder de aandacht te brengen, of om aan fondsenwerving te doen. Televisie bood nieuwe en betere mogelijkheden!

Mies Bouwman Open het dorp

Twee jaar na ‘Open het Dorp’, op 20 april 1964, werd de Stichting Socutera een feit (Socutera staat voor SOciale en CUlturele TElevsie en RAdio). Grondleggers waren destijds instellingen die al verenigd waren in de Stichting Centraal Overleg Fondsenwervingsacties: het Koningin Julianafonds, het Prins Bernhardfonds, de Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid, de NOVIB en de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp. Adviseur van de Stichting Socutera was Erik de Vries, de pionier van de Nederlandse televisie, van wie alle publieke omroepen in 1957 het vak ‘televisie maken’ hebben geleerd.

De eerste Socutera uitzending vond in 1964, amper zes maanden na de oprichting, al plaats. De voorlichtingsfilm ‘Tekens van Leven’ (uiteraard in zwart/wit) werd gemaakt in opdracht van de Stichting Nederlandse Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, met medewerking van de Hilversumse brandweer. De film was gericht op de huisvrouw en ging over brandgevaar in de woning. Aan de hand van in scene gezette branden in het huis van mevrouw Brand (Liesbeth Struppert) werd getoond en verteld welke maatregelen men diende te nemen bij verschillende branden. Aansluitend volgde algemene informatie over de werkzaamheden van de federatie, met o.a. informatie aan huisvrouwen over welke maatregelen getroffen dienden te worden bij een atoomaanval.

Socutera begon als een stichting. In de loop der jaren zijn er diverse wijzigingen geweest in de statuten. Op 19 november 2008 is het bestuur van Stichting Socutera overgedragen aan het bestuur van Goede Doelen Nederland. Sindsdien is Socutera een dienst van Goede Doelen Nederland.

(Foto: ANP)