Aanbeveling ‘kosten toerekening Beheer & Administratie’

Fondsenwervende organisaties zijn verplicht Richtlijn 650 voor fondsenwervende organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving toe te passen, tenzij er sprake is van een kleine fondsenwervende organisatie. Dan dient Richtlijn C2 te worden toegepast. Richtlijn C2 is in oktober 2016 gepubliceerd. Richtlijn 650 bestaat al veel langer.