Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik.

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn in RJ 640 Organisaties zonder winststreven en RJk C1 Kleine organisaties zonder winststreven bepalingen opgenomen met betrekking tot de verwerking en waardering van nalatenschappen. In de RJ Uiting 2017-13 zijn wijzigingen doorgevoerd die gaan over de verwerking en waardering van nalatenschappen belast met vruchtgebruik.

In deze handreiking (januari 2018) voor fondsenwervende organisaties zijn de verwerking en waardering van veel voorkomende vormen van nalatenschappen met vruchtgebruik beschreven. Hiermee worden handvatten voor de verwerking en waardering gegeven in de praktijk.