Handreiking verwerking partnercontracten

Helpdesk verslaglegging

Een groot aantal fondsenwervende organisaties realiseert haar doelstellingen door het toezeggen van subsidies en/of het verlenen van langdurige opdrachten aan (project-) partners/consultants/andere NGO’s. Het aangaan van een dergelijk meerjarig contract kan grote financiële impact hebben op de jaarrekening.

Deze handreiking geeft duidelijkheid over de verwerking van meerjarige partnercontracten in de jaarrekening.