ICT

Goede doelen willen beschikken over een ICT-infrastructuur van kwaliteit met de daarbij behorende middelen. Daarvoor is het noodzakelijk de snelle ontwikkelingen op het vakgebied continue te blijven volgen. Of het nu gaat om informatiesystemen, telecommunicatie of computers.

Het ICT-overleg
Verantwoordelijken ICT bij leden van Goede Doelen Nederland hebben aangegeven graag kennis en ervaringen te delen. Mede daarvoor is het ICT-overleg in het leven geroepen. Het ICT-overleg biedt leden:

  • actuele informatie over ontwikkelingen in de sector en bij collega goede doelen op het gebied van ICT
  • netwerkmogelijkheden, waarbij kennis en informatie kan worden gedeeld met ICT professionals van andere leden van Goede Doelen Nederland
  • inkoopmogelijkheden via Goede Doelen Nederland

Minimaal twee keer per jaar organiseert het ICT-overleg een kennissessie of bijeenkomst. Daarbij zijn alle verantwoordelijken voor ICT-zaken bij onze leden, maar ook andere geïnteresseerden, van harte welkom. Tijdens deze sessie zullen interessante sprekers van goede doelen en andere experts een presentatie geven over een gekozen thema. Deze bijeenkomsten bieden ruim de tijd om kennis te delen, elkaar vragen te stellen en te netwerken.

Voorbeelden van thema’s waarover bijeenkomsten zijn georganiseerd:

  • Het nieuwe werken
  • Cybersecurity
  • SEPA-migratie
  • Werken in de Cloud
  • Veiligheid / toegang van systemen
  • Office 365

Sluit je ook graag aan bij het ICT-overleg en/of word je graag op de hoogte gehouden van ICT-gerelateerde zaken? Neem dan contact op met Jur Venema.