RJ-richtlijnen

RJ Raad voor de jaarverslaggeving

Het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) van Erkende organisaties is ingericht overeenkomstig de RJ-richtlijn 2021, 650/640/C1/C2.

Deze richtlijnen worden gemaakt door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Mocht je vragen hebben over deze richtlijnen of deze willen inzien, neem contact met ons op.