Verantwoord Financieel Beheer

Verantwoord financieel beheer

Wij ondersteunen onze leden in de totstandkoming van verantwoord financieel beheer, om de kwaliteit van het financiële beheer en de bedrijfsvoering van goededoelenorganisaties te versterken. Daartoe is in samenwerking met de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën een Handreiking Verantwoord Financieel Beheer opgesteld. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel.

De handreiking wordt ondersteund met een toolbox. De toolbox bevat hulpmiddelen en formats. De documenten in deze toolbox zijn hier via de website te downloaden.
De toolbox wordt regelmatig geactualiseerd in samenwerking met de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën van Goede Doelen Nederland.

De handreiking beoogt een hulpmiddel te zijn voor C en D organisaties om nadere invulling te geven aan de normen van de Erkenningsregeling en meer in het algemeen aan een verantwoord financieel beheer op het gebied van risicomanagement, het aanhouden van reserves en liquiditeitsbeheer. Voor A en B organisaties kan de handreiking eveneens een hulpmiddel zijn als ondersteuning voor een verantwoord financieel beheer, ook al hebben zij op basis van de Erkenningsregeling minder vergaande verplichtingen dan C en D organisaties.

Tijdens de ALV op 20 juni 2019 is besloten de leden van Goede Doelen Nederland niet langer te verplichten de 'Richtlijn Financieel Beheer' toe te passen anders dan via de Erkenningsregeling. Besloten werd een handreiking te ontwikkelen waarin organisaties een toelichting en best practices vinden wat betreft verantwoord financieel beheer. Inmiddels is de Richtlijn Financieel Beheer ook uit de Erkenningsregeling verwijderd.