College Tour: over inclusief communiceren

Op 25 oktober 2022 vond de 8ste editie van College Tour plaats. Deze keer met Hanan Challouki als hoofdgast over inclusief communiceren. De vragen ‘hoe bereik je een diverse doelgroep en ‘hoe zorg je dat je niet onbedoeld bijdraagt aan uitsluiting of stereotypering?’ stonden centraal.

Hanan persoonlijk

Danielle Jiskoot stelde als moderator eerst vragen aan Hanan zelf. Wat is haar eigen visie op communicatie vanuit goede doelen. Hanan vertelde dat zij vroeger op televisie één Nederlandse serie zag met één Marokkaans meisje, van wie haar Marokkaanse achtergrond eigenlijk totaal uitgewist werd in haar personage. Daarnaast liep zij later rond op de Universiteit van Antwerpen bij haar studie Strategische communicatie, ook totaal níet divers wat betreft studenten. Het werd haar missie om hier verandering in te brengen: diversiteit op verschillende plekken in de samenleving en diversiteit in communicatie.

College

In haar college zet Hanan uiteen dat bij inclusieve communicatie veel meer is om rekening mee te houden dan we soms denken. Het publiek op wie wij ons richten is meer divers dan we denken en is ook constant in beweging. Onze samenleving is in de afgelopen twintig jaar op gebied van geslacht en genderidentiteit veel meer divers geworden. Hanan formuleert de volgende definitie van inclusieve communicatie: Inclusief communiceren is een benadering en een actieve keuze. Het is iets waarmee je zoveel mogelijk verschillende mensen wil bereiken. Inclusief communiceren is het meest effectief vanuit een divers team. Je streeft naar toegankelijkheid, herkenning en begrip. Dit doe je door te letten op je vakjargon en door culturele accenten die voor sommigen niet herkenbaar zijn te vermijden. Gebruik juist herkenbare normen en waarden. Tenslotte is inclusieve communicatie positief en vrij van stereotypen.

We worden als samenleving alleen maar meer divers. We gaan niet meer terug. Trends zullen genormaliseerd worden. Je kunt het meegaan daarin heel lang uitstellen, maar je kunt ook een voorsprong omarmen.”, aldus Hanan.

Het college van Hanan bouwde op tot ’zes tips voor inclusief communiceren:

Tip 1: Zorg voor draagvlak binnen je team

Dit is het meest essentieel en het eerste wat je moet doen. Je moet samen aan een plan kunnen werken en niet alleen. Dit vergt soms ongemakkelijke gesprekken en soms zullen mensen vooral problemen zien op de weg naar verandering. Het is ook een kwestie van gewoon beginnen. Begin vandaag het gesprek op de werkvloer tijdens de koffie of de lunch. Kijk naar wat je als team al gedaan hebt op dit vlak en met welke kleine verandering je kunt starten. Inclusieve communicatie hoeft niet veel tijd of geld te kosten.

Tip 2: Ontdek nieuwe doelgroepen en doe je huiswerk

Soms is je doelgroep meer divers dan je denkt. Mensen die om duurzaamheid geven, bijvoorbeeld, vind je op veel verschillende plekken in de samenleving en is geen homogene groep.

Tip 3: Zorg voor maatregelen die de interne diversiteit boosten

Probeer externe perspectieven binnen te halen. Voer klankbordgesprekken of organiseer focus groepen.

Tip 4: Leg jezelf doelstellingen op

Een voorbeeld van een doelstelling is: de perceptie van je doelgroep nu en over een jaar meten. Je kunt nu een nulmeting van je brandimage doen (hoe mensen naar je organisatie kijken). Over een jaar kun je de meting herhalen, zodat je ziet of er vooruitgang is geboekt in de diversiteit van je publiek.

Tip 5: Creëer waardevolle partnerschappen

Doe het niet alleen. Ga op zoek naar organisaties die je kunnen helpen en praat met doelgroepen. Er is geen concurrentie als het gaat om inclusieve communicatie. Daarnaast kun je jezelf afvragen of je op één lijn ligt met de partijen waarvan je afhankelijk bent (software, campagnebureaus of fotografie). Als je staat voor inclusie, dan moet je ook niet bang zijn om dat ook te verdedigen.

Tip 6: Alles rond inclusie vereist oefening en leer je in de eerste plaats door het te doen

Als organisatie zul je fouten maken en daar leer je weer van. Zorg dat je kunt zeggen dat je je best hebt gedaan om je doelstellingen te bereiken.