Missie en kernwaarden sector

Compilatie goede doelen

Goede Doelen Nederland zet zich in voor het bevorderen van het publieksvertrouwen. Hierbij hoort een sterk imago van de sector. Donateurs en andere betrokkenen willen graag weten waar hun geld aan wordt besteed, welke resultaten en maatschappelijke betekenis dit heeft.

Goede Doelen Nederland heeft samen met haar leden de missie en kernwaarden van de sector geformuleerd. Dit is de basis van waaruit goede doelen werken.

MISSIE

Wij, de goede doelen in Nederland, werken aan een ideaal. Dat ideaal is bij ieder van ons verschillend: het kan de bestrijding van ziekten zijn, het helpen van mensen of dieren in nood, het bestrijden van armoede in de wereld, het beschermen van natuur en milieu. Wij vragen mensen en organisaties die dat ideaal met ons delen hun kennis, tijd en middelen in te zetten om samen met ons maatschappelijke problemen op te lossen.

KERNWAARDEN

Wij verbinden mensen. Mensen met een ideaal. Wij hebben ons verenigd in maatschappelijke organisaties om samen met mensen die dat ideaal met ons delen de samenleving te verbeteren. Wij vertegenwoordigen de inzet en het enthousiasme van velen. Die maatschappelijke kracht stelt ons in staat om onze idealen werkelijkheid te maken.

Wij werken aan oplossingen. Vanuit onze eigen visie werken wij praktisch, vakkundig en in onafhankelijkheid aan concrete resultaten. Alleen zo heeft ons werk waarde voor de samenleving. Wij zijn ondernemend en innovatief in het vinden van oplossingen.

Wij zijn transparant. Wij zien de mensen die onze idealen delen (vrijwilligers, donateurs, sympathisanten) als onze opdrachtgevers. Hun bijdragen in geld en tijd beschouwen wij als een opdracht om onze doelen te bereiken. Wij zijn kostenbewust, aanspreekbaar op onze beloften, eerlijk over wat we hebben bereikt en over wat ons niet is gelukt en leggen daarover verantwoording af.