24/7 Acute medische steun voor huisdieren

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Bevordering Huisdierenwelzijn

De stichting Bevordering Huisdierenwelzijn geeft steun aan acuut gewonde of ernstig zieke huisdieren van eigenaren die door omstandigheden geen of onvoldoende geld hebben om hun huisdier te laten behandelen. Deze mensen leven onder het bestaansminimum en zijn veelal aangewezen op de voedselbank of staan onder bewind.

De stichting is 24/7 bereikbaar voor dierenartsen via een spoedlijn. Ze bespreekt de acute situatie van het huisdier en het behandeltarief. De stichting doet de afgesproken bijdrage rechtstreeks aan de kliniek zodat de behandeling snel kan worden ingezet. Ook geeft de stichting voorlichting aan organisaties en gemeenten over armoede en het houden van huisdieren.

In 2022 zijn 250 minima huisdieren met financiële steun behandeld. In 2023 is sprake van een stijging van 40% van het aantal aanvragen.

Laatste impactverhalen

Imc weekendschool
Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving
Vluchtelingen Werk Nederland
Refugeehelp vergroot de veerkracht en integratie van Oekraïense vluchtelingen
Gehandicapte kind
Laat ieder kind, ook met een handicap, meedoen in de maatschappij!