De evaluatie van de giftenaftrek afgerond

Tweedekamer

Het ministerie van Financiën heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd de giftenaftrek over de periode 2016-2021 te evalueren. De resultaten van deze evaluatie zijn deze maand gepubliceerd en dit onderwerp staat voor juni op de agenda van de Tweede Kamer. Goede Doelen Nederland is, net als een aantal leden, door SEO in het kader van het onderzoek geïnterviewd. SEO schetst, op basis van de uitkomsten van het onderzoek diverse beleidsopties. Goede Doelen Nederland staat kritisch ten opzichte van deze opties en heeft dit ook al met het ministerie van Financiën besproken. We zijn in overleg met diverse fiscalisten en komen nog met een uitgebreide reactie waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar mogelijke verbeteropties t.o.v. de huidige regeling.

Conclusie onderzoek
De conclusie van het onderzoek is dat de giftenaftrek doeltreffend is omdat het geven stimuleert, maar niet doelmatig is omdat er weinig extra wordt gegeven door de giftenaftrek. De onderzoekers geven aan dat de doelmatigheid van de giftenaftrek verbeterd kan worden door het aftrektarief te verlagen naar 20 procent of door het gelijk behandelen van periodieke giften en andere giften.

Tevens stellen zij dat het omvormen van de giftenaftrek naar een geefsubsidie een doelmatige beleidsoptie lijkt, waarvan de exacte vormgeving en uitvoerbaarheid aanvullend onderzoek vereisen.

Maatschappelijk belang van deze regeling onvoldoende belicht
Goede Doelen Nederland komt binnenkort met een uitgebreide reactie, maar wat direct opvalt bij deze evaluatie is dat er voornamelijk gekeken is naar economische aspecten als doelmatig- en doeltreffendheid. Terwijl deze regeling haar wortels heeft in het stimuleren van een maatschappelijk belang, het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen, en kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Voor goede doelen zijn periodieke giften bovendien van groot belang Daarmee kunnen goede doelen lange termijn projecten plannen en financieren. Het aantal periodieke giften stijgt ook bovendien.

Wordt vervolgd dus! Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Yvette Kleekamp via Kleekamp@goededoelennederland.nl

Lees wat Rien van Gendt vindt van de beleidsoptie ‘geefsubsidie’ in zijn column 'Alle hens aan dek: giftenaftrek versus geefsubsidie'. Rien van Gendt is adviseur filantropie, lid bestuur Rockefeller Philanthropy Advisors (USA), oud-voorzitter FIN en auteur Filantropie terug naar de Tekentafel.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland