Inkomstendaling goede doelen nog relatief beperkt

Goede Doelen Nederland heeft in een eerste peiling haar leden gevraagd welke effecten de koopkrachtvermindering heeft op het geefgedrag van donateurs. De meerderheid van de goede doelen die aan de peiling hebben meegedaan geeft aan nu (nog) geen inkomstendaling te zien, maar dit in de nabije toekomst wel te verwachten. Tegelijkertijd leert de ervaring dat veel donateurs juist ten tijde van crisis het werk van goede doelen blijven steunen.

Goede Doelen Nederland heeft in een eerste peiling haar leden gevraagd welke effecten de koopkrachtvermindering heeft op het geefgedrag van donateurs. De meerderheid van de goede doelen die aan de peiling hebben meegedaan geeft aan nu (nog) geen inkomstendaling te zien, maar dit in de nabije toekomst wel te verwachten. Tegelijkertijd leert de ervaring dat veel donateurs juist ten tijde van crisis het werk van goede doelen blijven steunen.

‘Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat ook onze sector geraakt wordt door de koopkrachtdaling. Mensen die financieel in de problemen komen door de hoge energierekening of de duurder wordende boodschappen denken natuurlijk na over hun uitgaven. Gelukkig bleek bij voorgaande crises dat de meeste donateurs het werk van goede doelen blijven ondersteunen. Immers dat werk is relevant en van grote waarde voor de samenleving. Denk aan gezondheidsonderzoek, armoede bestrijding, voedselbanken, internationale en binnenlandse hulp, zorg voor milieu en klimaat en behoud van natuur en cultuur. Juist in tijden van crisis zijn goede doelen relevanter dan ooit’, zegt Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland.

Inkomstendaling beperkt
Van de ruim 60 leden die aan de peiling hebben meegedaan zijn grote, middelgrote en kleine goede doelen* gelijkmatig vertegenwoordigd. Uit de peiling blijkt dat:

  • Ongeveer 50% van de goede doelen aangeeft nu (nog) geen vermindering van inkomsten te zien. Daarvan geeft zo’n 83% aan dit wel in de nabije toekomst te verwachten, bijna de helft daarvan verwacht dit nog dit jaar.
  • Iets minder dan de helft van de goede doelen (45,2%) aangeeft nu wel al een daling te zien in de inkomsten van vooral particulieren. Zo’n 86% van deze organisaties ziet een daling van de giften en donaties van particulieren (dit is exclusief de collecte). Daarvan gaat het:
    -Bij 60 % van de organisaties om een daling van 0-10%.
    - Bij 33.3% om een daling van 10–20% (vooral kleinere organisaties).
    - In een enkel geval om een forsere daling.
  • Ongeveer 14,5% van de goede doelen die een inkomstendaling zien, geeft aan dat het gaat om een daling in de inkomsten niet afkomstig van particulieren. Daarvan is 36.8% toe te schrijven aan minder giften van bedrijven.
  • Er zijn geen grote verschillen tussen grote, middelgrote en kleine organisaties. Behalve dat kleine organisaties, die aangeven nu al een inkomstendaling te zien, vaker aangeven een inkomstendaling van 10-20% te hebben. Terwijl de middel en grote organisaties vaker een daling van 0-10% zien.

* Grote goede doelen (>20 miljoen euro inkomsten per jaar), middelgrote (5-20 miljoen euro inkomsten per jaar), kleine (<5 miljoen euro inkomsten per jaar).

Stijgende kosten
Daarnaast hebben goede doelen, net als de rest van Nederland, zelf ook te maken met stijgende kosten zoals hogere personeelskosten onder meer door krapte op de arbeidsmarkt en stijgende energiekosten. Dit zal derhalve een uiterste inspanning vragen om de doelbesteding op peil te houden.

‘Ten tijde van deze eerste peiling was nog niet bekend met welke maatregelen het kabinet zou komen om het verlies aan koopkracht te beperken. Uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd blijkt dat het kabinet een pakket aan maatregelen wil inzetten om de gevolgen voor de samenleving te verzachten. Het is nog niet duidelijk in welke mate dit pakket verlichting zal brengen voor huishoudens. Wij hopen natuurlijk dat die verlichting er komt en dat goede doelen dan kunnen blijven rekenen op de loyaliteit van donateurs die het belangrijke werk van goede doelen, juist ook in deze tijd, mogelijk maken.’ aldus Margreet Plug.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd