Jaarverslag Commissie Normstelling

Commissie normstelling logo

De Commissie Normstelling Erkenning Goede Doelen heeft in maart 2023 haar eerste jaarverslag gepubliceerd met daarin de activiteiten van 2022 en toekomstplannen voor 2023.

In het jaarverslag van de Commissie Normstelling Erkenning Goede Doelen wordt de taak, werkwijze en organisatie van de commissie beschreven en worden de activiteiten verricht in 2022 en toekomstplannen voor 2023 toegelicht.

Een belangrijk uitgangspunt van de Erkenningsregeling is de toegankelijkheid voor álle goede doelen. Dat betekent onder meer dat de normen en de tarieven moeten passen bij de omvang en complexiteit van de organisatie. De groei van het aantal Erkende goede doelen laat zien dat de Erkenningsregeling voldoende toegankelijk is. Toch blijkt uit de ervaring van de afgelopen vijf jaar en ook uit de evaluatie van het Erkenningsstelsel, dat er ruimte is voor verbetering op verschillende vlakken wat betreft de toegankelijkheid.

Ook ontstaan nieuwe manieren van goeddoen. Naast de ‘klassieke’ goede doelen is in 2022 onderzocht of ook andere doelgroepen een plaats kunnen krijgen in de zelfregulering zoals donatieplatforms.

In 2022 ging de aandacht van de Commissie Normstelling uit naar:

  • Het opstellen van normen voor kleine particuliere initiatieven - hieronder worden verstaan goede doelen met baten tot € 50.000 per jaar.
  • Het opstellen van normen voor donatieplatforms. Hierbij zijn twee experts ingeschakeld en is de commissie, door middel van presentaties door het veld, geïnformeerd over de werkwijze van donatieplatforms.
  • Redactioneel evalueren van alle normen en waar nodig tekstueel verbeteringen doorvoeren.

Deze activiteiten hebben geresulteerd in twee consultaties. In mei 2022 zijn de nieuw ontwikkelde normen voor organisaties met baten tot € 50.000 per jaar en de redactioneel aangepaste normen voor de categorieën A, B, C en D in consultatie gegaan. In november zijn de ontwikkelde normen voor donatieplatforms geconsulteerd. Beide consultaties zijn goed verlopen met voldoende respons. De verdere uitwerking van de consultatie wat betreft de donatieplatforms vindt in 2023 plaats. In 2022 is ook aandacht besteed aan de categorie-indeling. Onder andere is uit de evaluatie van de Erkenningsregeling gebleken dat de overgang van de categorieën aandacht behoeft. In 2023 zal dit verder worden onderzocht

Lees hier de volledige evaluatie.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'