Klanttermijn van drie jaar werkt goed blijkt uit invoeringstoets EZK

Telecommunicatiewet

Op 1 juli 2021 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Na een jaar zijn de wijzigingen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat getoetst op hun effecten in de praktijk. Afgelopen zomer is hiervoor een korte vragenlijst opgesteld. Wij hebben ook onze leden opgeroepen om deze vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten van deze toets oordeelt het ministerie dat er geen beleidsaanpassingen nodig zijn. De zelfregulering waarbij een klanttermijn voor drie jaar is afgesproken, werkt goed.

Wetswijziging Telecommunicatiewet sinds 1 juli 2021
Sinds de wetswijziging geldt er een opt-in systeem voor ongevraagd telefonisch benaderen en mogen consumenten alleen nog gebeld worden wanneer zij toestemming hebben gegeven of een klantrelatie hebben met de desbetreffende organisatie. Een andere relevante wijziging is de omkering van de bewijslast voor het bestaan van toestemming of de klantrelatie.

Bevindingen invoeringstoets
De wet biedt de mogelijkheid om een termijn te stellen aan het bellen op basis van een klantrelatie. Via de invoeringstoets zijn de effecten van de wetswijziging in kaart gebracht. Er zijn geen signalen ontvangen dat het ontbreken van extra regels over de klanttermijn problematisch is. De zelfregulering in de Code voor Telemarketing, waarbij een klanttermijn voor drie jaar is afgesproken, werkt goed. Het ministerie ziet daarom ook geen reden om op dit moment al nieuwe regelgeving over de maximale klanttermijn aan te kondigen.

Het aantal meldingen bij de Autoriteit Consument en markt (ACM) (waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen commerciële en niet commerciële organisaties) is licht gedaald. De periode is echter te kort om hier conclusies uit te trekken in relatie tot de wetswijziging. Telemarketeers rapporteren wel een sterke afname van het aantal personen dat met toestemming benaderd kan worden en geven aan dat het lastig is om de nieuwe regels uit te leggen aan consumenten en donateurs.

Een belangrijk onderdeel van de wetswijziging is de omkering van de bewijslast, waardoor telemarketeers nu desgevraagd moeten aantonen aan de ACM dat zij gerechtigd zijn om een consument te benaderen voor telemarketing-doeleinden. Het blijkt niet voor alle organisaties duidelijk te zijn waar de registratie van een zogenaamde opt-in (een bewijs van toestemming of een klantrelatie) aan moet voldoen. De toezichthouder biedt ruimte aan de telemarketingsector om zelf verschillende registratiemethoden aan te dragen bij de ACM waarmee wordt aangetoond dat een individu gebeld mag worden voor telemarketing doeleinden.

De complete bevindingen van de invoeringstoets kun je hier lezen.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland