Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief

Mijn eenmalige gift

Het overgrote deel van de donateurs maakt gebruik van Mijn eenmalige gift. De donaties blijven op peil blijkt uit een eerste analyse van Data Inside.

Per 1 juni 2023 is de Acceptgiro verdwenen. De sector heeft gezamenlijk een alternatief ontwikkeld, Mijn eenmalige gift. De aangesloten goede doelen zijn tijdig gestopt (vanaf 1 april 2023) met de verspreiding van de Acceptgiro. Vanaf dat moment gebruiken zij Mijn eenmalige gift om een bijdrage voor hun werk te vragen. Hiermee kunnen donateurs net zo makkelijk en vertrouwd een eenmalige gift aan een goed doel overmaken

Ruim 160 goede doelen versturen Mijn eenmalige gift als alternatief voor de Acceptgiro die sinds medio vorig jaar niet meer bestaat. Uit een eerste analyse door Data Inside blijkt dat de resultaten sterk verschillen per organisatie, maar dat het overgrote deel van de donateurs goede doelen blijft steunen en daarbij gebruik maakt van Mijn eenmalige gift. Unisys dat voor goede doelen de verwerking van Mijn eenmalige gift verzorgt, bereikte in januari een mijlpaal. Op dat moment werd de 200.000e gift via Mijn eenmalige gift verwerkt.

Totaalrespons 90.7 procent

Data Inside heeft een analyse gemaakt van 2.099.421 verzonden mailingen met Mijn eenmalige gift in de periode juni tot medio december 2023 en deze vergeleken met de resultaten van eerdere mailingen met de Acceptgiro. In totaal is de responsindex 90,7% ten opzichte van de respons op eerdere mailingen met de Acceptgiro. Dit betekent dat mailingen met Mijn eenmalige gift 90,7% donaties hebben opgeleverd vergeleken met de eerdere mailingen met de Acceptgiro. Het giftbedrag is 3,1% lager.

Papieren versie meest succesvol: hogere gift en respons van 96,7 procent

Zoomen we in op de verschillende versies van Mijn eenmalige gift, dan zien we dat met name de papieren versie die mensen met de pen invullen het heel goed doet. Het giftbedrag is zelfs hoger, namelijk +2,9% en de respons is slechts 3,3% lager. Dit betekent dat het totaal van de ‘papieren’ eenmalige donaties gelijk is gebleven.

Versie via online bankieren mooie tweede plaats: respons van 94,6 procent

De variant met QR-code waarbij donateurs via mobiel of online bankieren hun gift overmaken, geeft een responsindex van 94,6% en de index van het giftbedrag is nagenoeg hetzelfde (100,1%).

Combinatie variant sluit minst goed aan op voorkeur donateur

De versie van Mijn eenmalige gift, waarbij zowel de papieren variant als de variant waarbij donateurs via mobiel of online bankieren hun gift overmaken, wordt gecombineerd, levert de minst positieve resultaten op. De respons en het giftbedrag zijn beide ongeveer 60%. Naar verwachting komt dit met name omdat er hier niet goed wordt aangesloten op de betaalwijze die de donateur als voorkeur heeft (in deze groep is dat namelijk nog niet bekend of niet uitgezocht). Hier ligt dus een kans voor goede doelen, om deze variant zo min mogelijk te versturen en in plaats daarvan de versie te versturen die bij de betaalwijze van donateurs past.

Ruim 200.000 Mijn eenmalige gift-bonnen verwerkt door Unisys

Goede doelen kunnen de verwerking van de papieren Mijn eenmalige gift-formulieren die worden ingezonden, uitbesteden aan Unisys. Unisys verwerkte voorheen de Acceptgiro voor de banken en verwerkt nu Mijn eenmalige gift-formulieren voor ongeveer 80 goede doelen. In januari verwerkte Unisys de 200.000e Mijn eenmalige gift. Vorige week bereikte Unisys de mijlpaal van 13.245 verwerkte Mijn eenmalige gift-bonnen in één week. Meer over de verwerking door Unisys lees je hier.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland