Negatieve gevolgen van de-risking opnieuw onder de aandacht gebracht

Derisking
Op 30 september heeft Goede Doelen Nederland in breed sectorverband opnieuw een brief gestuurd naar een aantal ministers, de vaste commissie van financiën en DNB over de negatieve gevolgen voor goede doelen van de-risking door banken. De brief is verstuurd namens een brede groep koepel- en maatschappelijke organisaties.

Wederom is onder de aandacht gebracht dat maatschappelijke organisaties nog steeds geconfronteerd worden met geblokkeerde bankrekeningen, weigerende betaaldiensten en het niet kunnen openen van nieuwe bankrekeningen. Ook zijn er nog steeds vertragingen in het overmaken van geld naar zowel hoog als niet-hoog risicolanden. Deze problemen brengen het dagelijks werk van goede doelen in gevaar en vragen om een spoedige oplossing.

Begin oktober heeft de Tweede Kamer een motie van Van Dijk (CDA) en Grinwis (CU) aangenomen waarin de Kamer de regering verzoekt te zorgen dat de financiële dienstverlening aan stichtingen en verenigingen, waaronder goede doelen, laagdrempelig beschikbaar blijft en niet generiek als hoog risico worden beoordeeld. Bij banken moet een individuele risicobeoordeling, dus per geval, leidend zijn en het toezicht van DNB daarop afgestemd.

Op dit moment voeren wij constructieve gesprekken aan de verschillende Ronde tafels met het Ministerie, de toezichthouder DNB en diverse banken om tot structurele oplossingen te komen. DNB heeft in haar rapport ‘Van herstel naar balans’ al aangegeven dat banken en financiële instellingen een meer risicogerichte aanpak moeten hanteren bij de witwasbestrijding (de-risking). Met deze aanpak wil DNB, in samenspraak met betrokkenen, in de toekomst voorkomen dat klanten onterecht geweigerd of uitgesloten worden van het betalingsverkeer, zoals nu nog regelmatig het geval is.

Lees hier de brief.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland