NVB-standaard voor de non-profit sector is een eerste goede stap

NVB

Al langer is Goede Doelen Nederland samen met een aantal sectorpartijen in gesprek met het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de NVB en banken over de belemmeringen die organisaties ondervinden bij het regelen van hun bankzaken. Dit heeft geresulteerd in de op 7 september gepresenteerde NVB-standaard voor de non-profit sector. Goede Doelen Nederland ziet dit als een eerste goede stap en hoopt dat banken met behulp van deze standaard beter in staat zijn te bepalen waar daadwerkelijk sprake is van een risico en waar niet. Dat zal de praktijk moeten gaan uitwijzen. Het is daarbij zeer terecht dat er waarde wordt toegekend aan de zelfregulering van de sector.

Banken en betaaldiensten stellen op basis van wet- en regelgeving die witwassen en terrorismefinanciering tegen wil gaan steeds hogere eisen aan hun klanten. Deze eisen gaan zo ver dat o.a. verschillende goede doelen onderworpen worden aan een onevenredig intensief klantenonderzoek door banken, moeilijk of geen nieuwe bankrekeningen meer kunnen openen of geen geld kunnen overmaken naar buitenlandse partners. Dit belemmert goede doelen in het waardevolle werk dat ze doen.

De de-risking door banken is doorgeschoten. Gelukkig wordt dat inmiddels door betrokken partijen zoals het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank, de NVB en de banken zelf erkend. Goede doelen hebben daar last van en ondervinden allerlei belemmeringen in de uitvoering van hun werk. De vandaag gepresenteerde NVB-standaard specifiek voor de non-profitsector is een goede eerste stap om de impact voor onze sector, waar mogelijk, te verminderen. We zullen nauwlettend volgen welke uitwerking deze in de praktijk heeft. Zo nodig moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. Het is positief dat er in het kader van de-risking waarde wordt toegekend aan de zelfregulering in de sector, zoals de CBF-Erkenning’, zegt Margreet Plug, directeur – bestuurder Goede Doelen Nederland.

De NVB-standaard helpt banken te bepalen waar de echte risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zitten. Als banken met deze standaard gaan werken is onder meer het hebben van de CBF-Erkenning voor goede doelen een risico verlagende factor. Het klantonderzoek door banken moet hier dan rekening mee houden waardoor de impact voor onze sector vermindert.

Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat het betalingsverkeer daadwerkelijk toegankelijk is en dat goede doelen ongehinderd hun werk kunnen doen in binnen- en buitenland.

Kijk hier voor de volledige NVB- standaard voor de non-profit sector.

Laatste nieuws

Euros geld briefjes 740x320
Onderscheid in risiconiveau stichtingen in derde National Risk Assessment
Tweedekamer
De evaluatie van de giftenaftrek afgerond
Stichting reclame code
Nieuwe Consumenten Adviesraad bij Stichting Reclame Code