Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland

BOOST en KNDSB

Per 1 februari hebben wij twee nieuwe leden. Welkom Stichting BOOST en de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond.

Stichting BOOST voor Vluchtelingen
BOOST is een stedelijke ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder vluchtachtergrond samen werken aan integratie. Op de locatie in Amsterdam is er 5 dagen per week een uitgebreid programma gericht op ontmoeting, taal en ontwikkeling. Van Nederlandse les, koken en naaicursus tot sport en muziekles.

Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond
KNDSB zet zich in om participatie van mensen met een auditieve beperking te verhogen in de sportmaatschappij en streeft naar kansengelijkheid. Door kennis te delen en door het bieden van ondersteuning wil de KNDSB ervoor zorgen dat sporters met een auditieve beperking met plezier kunnen sporten en ambities mogen hebben voor internationale dovensport. Het versterkt de identiteit en het zelfvertrouwen van sporters wat voordelen meebrengt in de maatschappij.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland