Tweede Kamer geïnformeerd over voortgang Gezamenlijk Actieplan Integriteit

Op 15 november jl. heeft minister Kaag met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit naar aanleiding van de misstanden op dit punt die in februari dit jaar naar buiten kwamen. In haar brief noemt zij expliciet de opbrengsten van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit van de sector.

Vanuit het Gezamenlijke Actieplan Integriteit, waar Goede Doelen Nederland aan bijdraagt, is vervolgens op 21 november ook een brief naar de Tweede kamer gestuurd met daarin een uitgebreid overzicht van de actielijnen met de resultaten en opbrengsten tot nu toe. De komende tijd staat in het teken van het delen van de resultaten en opbrengsten die voortkomen uit het Actieplan Integriteit. Hiervoor is een online Magazine ontwikkeld met inspirerende interviews en verslagen van bijeenkomsten en workshops. Ook zijn daar alle beschikbare handreikingen en andere tools te vinden die organisaties helpen een adequaat integritetssysteem in te richten. Doel is uiteindelijk dat de meldingsbereidheid toeneemt en het aantal integriteitsschendingen afneemt.

Ondersteuning Goede Doelen Nederland
Goede Doelen Nederland heeft de laatste maanden veel activiteiten ontwikkeld om leden te ondersteunen bij het inrichten en verder optimaliseren van het eigen integriteitssysteem. Zo is in samenwerking met Partos en Governance & Integrity een handreiking Integriteitssysteem en een wokshopreeks ontwikkeld. In 2019 wordt de workshopreeks herhaald. Daarnaast worden diverse andere activiteiten voor 2019 voorbereid, zoals trainingen, mogelijkheid van intervisie, e-learning en een dienstenpakket.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland