Uitkleden giftenaftrek bewijst armoedige visie

Belastngenvelop

Hieronder het opinie-artikel van Kerk in Actie, Christenunie en Goede Doelen Nederland in het AD van 1 juni.

Bijdragen aan de samenleving is in de eerste plaats een taak voor burgers en bedrijven, pas daarna is de overheid aan zet. Dat is de samenlevingsvisie achter de giftenaftrek. Immers, wat je zelf al hebt bijgedragen aan de publieke zaak hoef je niet alsnog via een belastingafdracht de overheid te laten doen. De nieuwe coalitie wil deze giftenaftrek helaas drastisch uitkleden. Hierdoor gaan burgers en ondernemers minder aan goede doelen schenken. Het kabinet schiet zichzelf hiermee in de voet, want met een kleinere slagkracht voor goede doelen zullen er allerlei gaten vallen die de overheid vervolgens moet dichtlopen.

Goede doelen zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Denk aan de rol van kerken bij het helpen van mensen in armoede of het bijstaan van ouderen en eenzame mensen. Vele tientallen miljoenen stoppen zij in armoedebestrijding en ook nog eens 2 miljoen uur aan vrijwilligerswerk. Of neem de voedselbank, die - helaas - voor steeds meer Nederlanders onmisbaar is. Maar denk ook aan goede doelen die het onderzoek financieren om levensbedreigende ziektes te bestrijden, natuurgebieden in stand houden, of hulp bieden aan mensen die wereldwijd lijden onder geweld, honger of natuurrampen.

Gelukkig blijven velen in Nederland ook zonder fiscale stimulans hun giften geven. Maar we kunnen er niet omheen, met het uitkleden van de giftenaftrek worden hartverwarmende maatschappelijke initiatieven wel degelijk in de kou gezet. Hoogleraar filantropie Paul Smeets schat op basis van onderzoek namelijk in dat de giften aan goede doelen met minstens €56 miljoen per jaar zullen teruglopen bij de voorgestelde beperking van de giftenaftrek. En met deze maatregel speelt het aanstaande kabinet weliswaar een summier bedrag vrij, maar pas op: goedkoop is duurkoop. Als giften wegvallen, zal de overheid gaten die onherroepelijk zullen vallen op een gegeven moment zelf moeten gaan dichtlopen.

Bovendien getuigt het afschaffen van de giftenaftrek van een vreemde visie op de verhouding tussen staat en samenleving. Bijdragen aan de samenleving is allereerst de verantwoordelijkheid van spelers in de samenleving zelf. Het is aan gemeenschappen, aan burgers en bedrijven om de samenleving te laten floreren. In die visie is het gepast dat wat je financieel bijdraagt aan goede doelen en kerken je niet opnieuw via de Belastingdienst hoeft bij te dragen. En dus is een giftenaftrek volkomen gerechtvaardigd.

Kortom, het voornemen van de nieuwe coalitie om de giftenaftrek drastisch uit te kleden getuigt van een armetierige samenlevingsvisie. Het is bovendien ook onverstandig bezuinigingsbeleid: de rekening komt namelijk onherroepelijk terug als goede doelen en kerken hun belangrijke werk in de samenleving noodgedwongen moeten afbouwen. Wat ons betreft is dat een zeer slechte zaak. De overheid moet goede maatschappelijke initiatieven ruim baan geven, niet fiscaal afstraffen. We roepen de aanstaande coalitie daarom vriendelijk én dringend op: keer terug op je schreden en houd de giftenaftrek in stand!

Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid ChristenUnie
Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland
Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie

Zie hier het artikel in het AD.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd