Zes nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland

Nieuwe Leden

We verwelkomen per 1 januari 2024 zes nieuwe leden. Welkom Stichting Held & Daad, About a Jacket, Paradiso Perduto, Stichting Amazone Kinderen, Hivos en Stichting WensenAmbulance Noord-Holland.

Stichting Held & Daad
Stichting Held & Daad gelooft in de kracht van iedereen, ongeacht eventuele beperkingen. De organisatie is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een beperking naar werk. Samen obstakels overwinnen, kansen creëren en talenten benutten.

About a Jacket
About a Jacket is een initiatief dat creatie en integratie verbindt. Vier ochtenden in de week komt een groep vrouwen met een vluchtelingenachtergrond samen om te borduren in Hoorn. De begeleiders zijn vrijwilligers zoals taalcoaches. De vrouwen komen uit conflictgebieden uit Oost-Afrika en (centraal) Azië en hebben allemaal hun eigen verhaal. Tijdens het borduren oefenen ze samen hun Nederlandse taal en praten ze over alledaagse dingen. In een ongedwongen setting en in een veilige omgeving. Dit is dé manier om hen uit een sociaal isolement te halen en te houden. Ze hebben een doel en werken samen aan mooie projecten. De jasjes en andere kledingstukken en accessoires die ze borduren, zijn te koop via de website.

Paradiso Perduto
Paradiso Perduto is een organisatie voor en door burger veteranen. Burger veteranen zijn civiele professionals die worden uitgezonden naar gebieden met gewapend conflict of humanitaire noodsituaties. De missie is het creëren van een internationaal vangnet voor deze beroepsgroep d.m.v. gemeenschapsvorming, belangenbehartiging en nazorg.

Stichting Amazone Kinderen
Stichting Amazone Kinderen helpt kinderen in het uitgestrekte Amazonegebied van Bolivia die in diepe armoede leven door medische zorg te geven als deze kinderen ziek zijn, het onderwijs te verbeteren zodat alle kinderen naar school kunnen gaan en door te helpen tijdens rampen of andere noodsituaties.

Hivos
Hivos gelooft in moedige mensen. Samen met hen strijden ze voor gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen, en verzetten ze zich tegen machtsmisbruik. Ze werken met activisten, journalisten, ondernemers, kunstenaars en innovatieve organisaties in meer dan veertig landen. Zij hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Hivos ondersteunt hen met kennis, contacten, geld en bescherming. Zo komen ze samen op voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld.

Stichting WensenAmbulance Noord-Holland
De WensenAmbulance Noord-Holland helpt mensen die niet lang meer te leven hebben bij het vervullen van hun laatste wens. Bijvoorbeeld: je dochter kunnen zien trouwen, een laatste keer naar zee, naar een voetbalwedstrijd of nog één keer naar huis. Ontroerende laatste wensen die voor terminaal zieken vaak alleen in vervulling kunnen gaan als er een ambulance is met goede begeleiding.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland