Schenken & nalaten

De Handreiking Nalaten en de standpunten van Goede Doelen Nederland op dit punt zijn gepubliceerd

Handreiking nalaten

Zoals eerder gemeld is de Handreiking Nalaten afgerond. We hebben deze in december gedeeld met alle leden.

Inmiddels is er een opgemaakte versie beschikbaar (achter de inlog). We hebben afgesproken dat er minimaal een maand zou zitten tussen de publicatie van de handreiking en het publiceren van de standpunten van Goede Doelen Nederland (hoofdstuk 2 van de handreiking). De standpunten zijn inmiddels ook gepubliceerd op onze website (bij downloads). Het is van belang dat er standpunten van de brancheorganisatie zijn waar organisaties zich naar kunnen richten, die vragen van externen kunnen beantwoorden, duiding kunnen geven aan de werkwijze van goede doelen en wellicht negatieve publiciteit kunnen voorkomen. Dit is een afzonderlijk document en via de website van Goede Doelen Nederland breder toegankelijk.

Bijeenkomst over Handreiking Nalaten 26 februari
Op maandag 26 februari van 13.30-15.30 uur organiseren wij een bijeenkomst voor leden over de Handreiking Nalaten. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer ingegaan op het belang van de handreiking en hoe deze tot stand is gekomen.

Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen zal de positie van de notaris bij het opstellen van het testament en bij de afwikkeling toelichten. Ook zullen we aan de hand van een casus mogelijke dilemma’s bespreken. Tot slot introduceren we het eerder aangekondigde deskundigenpanel. Het panel bestaat uit (externe) deskundigen vanuit diverse disciplines (notariaat, juridisch, communicatie, etc.). Goede doelen kunnen, in een voorkomend geval, vertrouwelijk vragen en dilemma’s voorleggen rondom het werven en afwikkelen van nalatenschappen. Leden worden hiervoor nog uitgenodigd.

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop