Nalaten

Veel mensen willen ook na hun overlijden iets betekenen voor de samenleving en hun idealen voort laten leven. Zij kunnen dan besluiten om (een deel van) hun erfenis na te laten aan een goed doel.

Goede doelen kunnen in de benadering van mensen die overwegen een goed doel in hun testament op te nemen of bij de afwikkeling van een nalatenschap, te maken krijgen met verschillende omstandigheden en vragen.

Goede Doelen Nederland beschrijft een aantal van deze geregeld voorkomende vragen en omstandigheden en heeft daarbij een standpunt geformuleerd (zie bij Downloads).

Goede Doelen Nederland werkt samen met diverse notaris-koepels en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) om de afwikkeling van nalatenschappen, waarin goede doelen zijn opgenomen, transparant en respectvol te laten verlopen. Ook geeft Goede Doelen Nederland de Goede Doelen Gids uit met informatie over de mogelijkheden van schenken en nalaten aan goede doelen.