Financieel beleid

Financieelbeheer grafiekenhanden700x300

Duurzaam en verantwoord financieel beheer

Goede doelen werken elke dag hard aan het realiseren van veel verschillende maatschappelijke doelen. Hiervoor doen zij een beroep op de steun van het publiek. Goede doelen besteden en beheren het gedoneerde geld zorgvuldig en op een verantwoorde wijze. Goede doelen zijn zich er van bewust dat donateurs verwachten dat zij het ontvangen geld snel en efficiënt besteden. Vaak zit er wel enige tijd tussen het binnenkomen van het geld en het besteden ervan zoals bij langjarige projecten of onderzoek waarvoor een gedegen financiële planning en opneembare tegoeden nodig zijn. Ook zijn er (internationale) hulporganisaties die grote bedragen direct beschikbaar moeten hebben om snel hulp te kunnen bieden bij rampen. Dat geldt ook voor organisaties actief op het gebied van cultuur- en natuur behoud die bedragen direct beschikbaar moeten hebben om aankopen te kunnen doen. Het is daarom niet ongebruikelijk dat goede doelen daarvoor een opneembaar tegoed opbouwen. Ook worden goede doelen geacht een reserve aan te houden voor het borgen van de continuïteit.

Binnen de sector zijn er duidelijke regels voor de vorming van reserves. Uitgangspunt is dat er geen reserves mogen worden gevormd zonder een vooraf bepaalde bestemming. De ontvangen gelden moeten ook op een verantwoorde manier worden beheerd. Iedere organisatie maakt daarbij eigen afwegingen en bepaalt of en zo ja van welke van spaar- en/of beleggingsvormen gebruik wordt gemaakt. De organisatie legt daar ook verantwoording over af.