Fondsenwerving

Fondsenwerving hartjeingleuf700x300

Maatschappelijk verantwoorde fondsenwerving

Goede doelen hebben verschillende manieren waarop ze mensen of bedrijven met hetzelfde ideaal betrekken bij hun missie. Bijvoorbeeld door te vragen hun missie te steunen (fondsenwerving), door het organiseren van een evenement, via een brief, door een gesprek aan de deur, op straat of aan de telefoon. Bij het werven van fondsen worden kosten gemaakt. Deze moeten transparant verantwoord worden en in verhouding staan tot de opbrengsten. Goede Doelen Nederland vindt ook dat fondsenwerving maatschappelijk verantwoord moet plaatsvinden. Daarbij is het van belang dat de donateur adequaat wordt geïnformeerd over het doel van de wervingsactie en de beoogde besteding van de middelen. Goede doelen moeten er naar streven om publieksirritatie te voorkomen.

Naast de geldende wet- en regelgeving zijn er diverse codes en richtlijnen die zorgen voor een goede borging van maatschappelijk verantwoorde fondsenwerving. Leden van Goede Doelen Nederland zijn verplicht om, naast de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de opt-in voor telemarketing zich ook te houden aan relevante codes uit de Reclame Code. Op basis daarvan maken zij ook gebruikt van het zogenaamde Postfilter. Via de Erkenning wordt gezorgd dat organisaties zich aan bepaalde spelregels houden en zorgvuldig omgaan met donateursgegevens.

Daarnaast heeft de sector een handreiking 'Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving' opgesteld. Deze is hieronder te vinden in de 'downloads'.