Inkomsten en bestedingen

Goede Doelen Nederland staat op het standpunt dat publieksvertrouwen in de goededoelensector gediend is met duidelijke spelregels, controle op de naleving daarvan en goede informatie over de bereikte resultaten. Wij zijn geen voorstander van steeds meer regels en controle. Belangrijk is dat de sector verantwoording aflegt over de bestedingen en daarnaast duidelijk maakt wat bereikt wordt en wat de maatschappelijke betekenis daar van is.

Transparantie

Goede doelen willen volledig transparant zijn over de besteding van het geld van donateurs. De communicatie over waar het geld aan wordt besteed, moet volstrekt helder zijn. Om de doelstelling van het goede doel te realiseren en tot concrete resultaten te komen, hebben goede doelen drie soorten bestedingen:

  1. Directe uitgave voor de doelstelling (doelbesteding)
    Het te realiseren doel verschilt per organisatie. Goede doelen spannen zich in om de inkomsten maximaal in te zetten voor de doelstelling. Dit kan bereikt worden door de overige bestedingen zo laag mogelijk te houden.
  2. Kosten van de werving
    Om de doelstelling te realiseren is steun van donateurs nodig. Het verkrijgen van die steun kost geld. Er moet geïnvesteerd worden in het werven van fondsen. De toezichthouder CBF beoordeelt in het kader van de Erkenningsregeling of er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de doelbesteding. Alle goede doelen moeten dit helder kunnen toelichten.
  3. Kosten voor beheer en administratie
    Iedere organisatie moet kosten maken om de organisatie goed te laten functioneren. Dit zijn kosten voor de organisatie van ondersteunende processen, personeelszaken, ICT e.d.. Goede Doelen Nederland heeft een richtlijn opgesteld over de toerekening van kosten aan beheer en administratie. Ook gelden regels voor de hoogte van de directiesalarissen (Beloningsregeling directeuren goede doelen).

Controle over bestedingen van goede doelen

De verantwoording van de bestedingen van goede doelen wordt jaarlijks intern gecontroleerd door de accountant. De toezichthouder, het CBF, controleert of goede doelen zich houden aan de regels die zijn opgesteld voor de bestedingen. Alle leden van Goede Doelen Nederland hebben een Erkenning. Met deze Erkenning kunnen goede doelen laten zien dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen, hun maatschappelijke doelen realiseren en dat ze transparant zijn.