Aftrekbaarheid periodieke giften gemaximeerd

Belastingdienst

De giftenaftrek stelt burgers in staat om, voordat ze belasting afdragen, zelf te bepalen welke maatschappelijke doelen zij willen steunen. Goede Doelen Nederland vindt dat dit zo moet blijven.

Of het nu om grote of kleine bedragen gaat, deze financiële steun is hard nodig om bijvoorbeeld de meest kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen, noodhulp te bieden, wetenschappelijk onderzoek naar ernstige ziekten te financieren of waardevolle natuur en cultuur te behouden. De giftenaftrek bestaat al sinds 1952 en stimuleert burgers om bij te dragen aan maatschappelijke doelen.

Giften van royale gevers van groot belang

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 aangekondigd de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s, waaronder goede doelen, vanaf 2023 te willen maximeren. Goede Doelen Nederland vindt dat dit voorstel moet worden herzien. Het is opmerkelijk dat het kabinet deze keuze nu maakt terwijl in dezelfde miljoenennota de belangrijke rol van goede doelen door het kabinet wordt erkend. Daarbij wordt verwezen naar de beleidsvisie van het kabinet op dit punt. Goede Doelen Nederland vreest dat giften van royale gevers zullen afnemen met alle gevolgen van dien. Juist ten tijde van crises zijn ook royale giften van groot belang. Het gaat hier specifiek om periodieke giften gedurende minimaal 5 jaar, essentieel voor de doorlopende financiering van bijvoorbeeld, voedselbanken, noodhulp of medisch wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het gegeven dat er ook huishoudens zijn die verschillende goede doelen steunen en daarmee boven een bedrag van € 250.000,- per jaar kunnen uitkomen.

Voor 1 juli onderzoek naar effecten ingevoerde maatregel

De sector heeft in gezamenlijkheid stevig van zich laten horen. Onder meer met een ingezonden opinie artikel van KWF, Cordaid, Natuurmonumenten en Artsen zonder Grenzen in het AD. En met een brief van 21 goede doelen en Goede Doelen Nederland aan staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst). Uiteindelijk zijn tijdens de behandeling van het Belastingplan 2023 in de Tweede Kamer twee amendementen ingediend die veel steun kregen van de oppositie, maar helaas geen meerderheid hebben gehaald. In de voorbereidingen voor de behandeling in de Eerste Kamer is de enorme inbreng van diverse leden van grote waarde geweest. Tijdens de plenaire behandeling zijn kamerbreed veel kritische vragen gesteld en zijn er twee moties ingediend. Uitkomst daarvan is dat de maatregel weliswaar wordt doorgevoerd, maar dat er voor 1 juli 2023 aanvullend onderzoek komt naar de negatieve gevolgen voor ANBI’s. Als de beperking van de giftenaftrek dermate schadelijke is of onbedoelde gevolgen blijkt te hebben en daarmee het geefgedrag op grote schaal ontmoedigd wordt, dan wordt de maatregel aangepast.