Verantwoording en toezicht

Goede doelen werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen in de samenleving en vragen hiervoor steun aan het publiek. Goede Doelen Nederland vindt dat goede doelen transparant moeten zijn over hun werkwijze, de bestedingen en de resultaten en verantwoording moeten afleggen aan hun donateurs en de samenleving.

Vanaf 1 januari 2016 geldt er voor goede doelen één norm voor kwaliteit en transparantie: de Erkenning. Alle oude keurmerken zoals het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen zijn vervangen door deze Erkenning. Hiermee laten goede doelen zien dat ze de zaken op orde hebben, aan alle kwaliteitseisen voldoen en zich regelmatig laten controleren. In maart 2019 is hier de publicatie van het Erkenningspaspoort aan toegevoegd.