Betalingsverkeer

Geen drempels voor betalingsverkeer

Veel mensen steunen een goed doel met een financiële bijdrage. Goede Doelen Nederland vindt dat veranderingen in het betalingsverkeer, zoals het verdwijnen van de acceptgiro of het afschaffen de korte actienummers, geen drempels mag opwerpen voor geven aan goede doelen.

Mijn eenmalige gift hét alternatief voor de Acceptgiro
Per 1 juni kan de Acceptgiro als betaalmiddel niet meer worden gebruikt. Daarom hebben goede doelen een alternatief ontwikkeld: Mijn eenmalige gift. Donateurs van goede doelen die gewend zijn om een eenmalige donatie over te maken via de Acceptgiro, vinden vanaf 1 april 2023 Mijn eenmalige gift op de deurmat. Hiermee kunnen donateurs net zo veilig, betrouwbaar en makkelijk goede doelen blijven steunen.

Het is al jaren bekend dat de Acceptgiro op enig moment zou verdwijnen. Door de snelle toename van internetbankieren is het gebruik van de Acceptgiro enorm afgenomen. Maar dat geldt niet voor het gebruik door donateurs van goede doelen. Uit onderzoek van Goede Doelen Nederland naar het gebruik van de Acceptgiro bleek dat in 2020 ruim 30% van alle eenmalige giften betaald werd via de Acceptgiro (zowel met de pen ingevuld en ingestuurd als via een internetoverboeking met gebruikmaking van de Acceptgiro). Dit percentage is sinds 2018 nagenoeg gelijk gebleven.

Korte actienummers handhaven
Een ander belangrijk punt voor goede doelen wat betreft het betalingsverkeer zijn de korte actienummers. Goede Doelen Nederland staat op het standpunt dat deze gehandhaafd moeten blijven. Veel goede doelen gebruiken bij (hulp)acties korte rekeningnummers (bijvoorbeeld Giro 555 of Giro 999). Vanaf het moment dat de IBAN-nummers werden geïntroduceerd dreigden op diverse momenten deze korte rekeningnummers te verdwijnen. Voor veel donateurs zijn de korte actienummers vertrouwd en makkelijk te onthouden. De Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, RABO, SNS, Triodos Bank, Van Lanschot en Knab bank) hebben op verzoek van Goede Doelen Nederland besloten om door te gaan met de automatische nummerconversie (van actienummer naar IBAN).