Integriteit

Klokkenluiderswet ook in werking voor kleinere organisaties

231121 klokkenluider

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Werkgevers met minimaal 250 medewerkers, dus ook goede doelen, moeten hier al aan voldoen. Organisaties met minstens 50 tot 250 medewerkers hebben nog tot 17 december 2023 om hun interne procedures voor meldingen van misstanden aan te passen aan de nieuwe wet. Let op: Als organisatie val je al snel in deze categorie omdat ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers die een vergoeding ontvangen als medewerkers mee tellen.

Het begrip ‘medewerkers’ wordt namelijk breed opgevat. Ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers die een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden tellen mee. Zij kunnen ook een melding doen. De werkgever kan deze procedure ook openstellen voor anderen, zoals zzp’ers, sollicitanten, vrijwilligers en stagiairs die geen vergoeding ontvangen. Op die manier kan de werkgever ook deze meldingen bij de bron aanpakken.

Een organisatie met 40 medewerkers, 2 uitzendkrachten, 3 stagiairs met een stagevergoeding en 10 vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding valt dus ook onder de wet.

Checklist
De wet is een gevolg van de EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders en vervangt de oude Wet Huis voor klokkenluiders. Op de site van de Rijksoverheid Wet bescherming Klokkenluiders is een overzicht te vinden van de punten die inhoudelijk moeten worden vastgelegd in de meldprocedure. Daarnaast is een checklist opgenomen met de eisen waarmee rekening moet worden houden.

Kijk ook op de website van het Huis voor Klokkenluiders voor praktische informatie en brochures voor zowel melders als werkgevers. Bij deze organisatie kun je ook terecht voor vragen.

Collectief klokkenluidersmeldpunt
Gimd biedt aan leden van Goede Doelen Nederland en Partos een collectief klokkenluidersmeldpunt. Al zo’n veertig goede doelen nemen daaraan deel. Kijk op onze website voor meer informatie over dit aanbod. Aansluiten bij het meldpunt is gratis, je betaalt alleen als medewerkers er daadwerkelijk gebruik van maken door een melding te doen (en ook dan is het eerste gesprek gratis). De tarieven kun je hier vinden (deze staan achter de inlog) .

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop