Inkoop

Tarieven Randstad 2023 zijn bekend

Randstad heeft de tarieven voor haar uitzendservices per 2 januari 2023 verhoogd. De tariefstijging wordt ook doorgevoerd in de lagere tarieven die voor onze leden van toepassing zijn. De oorzaken van de stijging zijn onder andere de hoge inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt, stijging van het ziekteverzuim en wijzigingen in de CAO voor uitzendkrachten.

Bekijk hier de huidige tarieven voor onze leden (achter de inlog). Je vindt daar ook, onder DOCUMENTEN, de brief waarin Randstad meer uitleg geeft over de stijging van hun tarieven (achter de inlog).

Ook hebben we een nieuw centraal contactpersoon bij Randstad: Milan Hoek. Je kunt contact met hem opnemen bij vragen of als je meer wilt weten over de inzet van uitzendkrachten via Randstad. Zijn contactgegevens staan hieronder.

Randstad is partner van Goede Doelen Nederland op het gebied van uitzendservices. Leden krijgen korting op de tarieven van Randstad. Lees meer over de tarieven van Randstad voor onze leden. Wil je kennis maken, neem dan contact op met Milan Hoek via milan.hoek@nl.randstad.com.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving