Zendtijd reserveren

Er is helaas geen zendtijd meer beschikbaar voor 2024.

Alle uitzendweken zijn inmiddels gereserveerd. Leden van Goede Doelen Nederland kunnen rond oktober 2024 zendtijd voor 2025 reserveren.