Werkgroep Acceptgiro

Afbeelding acceptgiro

Een breed samengestelde werkgroep gaat aan de slag om alternatieven voor de Acceptgiro te onderzoeken. Onder auspiciën van de MOB Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid (WTB) is een breed samengestelde Werkgroep ingesteld die aan de slag gaat om alternatieven te onderzoeken voor de Acceptgiro.

Werkgroep Acceptgiro aan de slag

De Werkgroep Acceptgiro is voortgekomen uit het overleg van 25 november 2021 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (het MOB), waar ook Goede Doelen Nederland aan deelneemt. Tijdens het overleg is gesproken over het afschaffen van de Acceptgiro medio 2023.

Het MOB heeft onderkend dat er maatschappelijke organisaties zijn – met name goede doelen – waarvoor de Acceptgiro nog steeds een belangrijke rol vervult. Om die reden heeft het MOB betrokken partijen opgeroepen om te onderzoeken welke mogelijke alternatieven er voor de Acceptgiro zijn en op welke manier deze beter geschikt kunnen worden gemaakt om de Acceptgiro te vervangen. De MOB Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid (WTB), onder voorzitterschap van Cees van Tiggelen zal hieraan bijdragen, waarbij er met name oog moet zijn voor kwetsbare consumentengroepen.

De Werkgroep Acceptgiro bestaat uit de volgende personen:

  • Namens de Betaalvereniging, Frans van Beers en Cock Bastiaan
  • Namens de WTB, Cees van Tiggelen
  • Namens ABN AMRO, Bart van Kreel
  • Namens Goede Doelen, Carla Beemer (Diabetesfonds) en Anne-Marie Blomesath (Alzheimer Nederland)
  • Namens Goede Doelen Nederland, Nicole Mooij en Margreet Plug

De werkgroep kwam in de eerste helft van januari 2022 voor het eerste bij elkaar.
Mocht je vragen en/of suggesties hebben voor de werkgroep neem dan contact op met Nicole Mooij via mooij@goededoelennederland.nl