Goede doelen over impact

Met de Impact Challenge willen we goede doelen enthousiasmeren en inspireren om zelf aan de slag te gaan met impact. Impactgericht werken is een leerproces. Dit leerproces zal iedere organisatie bewust en stap voor stap doorlopen. Door inzichten over dit proces met elkaar te delen, kunnen we veel met elkaar bereiken.

Op de website van de Impact Challenge publiceren we een reeks interviews met medewerkers van goede doelen die werken aan de impact van hun organisatie. Dit zijn zowel directeurs/bestuurders als impactmanagers, PME medewerkers en communicatieadviseurs. Zij geven inzicht in de verschillende manieren waarop je kunt bijdragen aan het vergroten van de impact van jouw organisatie en verkennen de uitdagingen als het gaat om (meer) impactgericht werken.

QUOTE uit interview met Heleen de Boer, Adviseur Monitoring & Evaluatie Humanitas

Wat is jouw beste tip voor organisaties die de impact van hun organisatie willen vergroten?
"Bedenk eerst waarom je impactgericht werken belangrijk vindt. De omslag maken naar impactgericht werken omdat er een bepaalde vorm van verantwoording van je verwacht wordt, is niet voldoende om dit proces succesvol te doorlopen. Betrek medewerkers is een vroeg stadium. En durf keuzes te maken! Soms is het zelfs beter om iets niet te doen."

Heleen de Boer, Humanitas

QUOTE uit interview met David van Gennep, directeur Stichting AAP

Wat is jouw beste tip voor organisaties die de impact van hun organisatie willen vergroten?
"Datgene wat bij ons doorslaggevend was in het impactgericht werken was dat we onszelf toestonden om kritisch de vraag te stellen: In welk jaar kunnen we onszelf opheffen? Als je op die manier gaat kijken, dwing je jezelf om doelen te formuleren die op dat moment bereikt moeten zijn. Met die doelen krijg je taken, die taken krijgen op hun beurt een impactgerichte benadering."

Interview David van Gennep van AAP