Impact Principles

Bijdragen aan een betere, meer duurzame wereld en oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken is de missie en het bestaansrecht van goede doelen. Daarom is het belangrijk dat goede doelen het publiek laten zien dat ze dat doen, en hoe. De Impact Challenge daagt goede doelen uit elkaar te inspireren om de impact van de goededoelensector te vergroten en beter zichtbaar te maken.

Do you accept the challenge?

Hoe meer goede doelen zich committeren aan de Impact Challenge hoe meer impact zij met elkaar kunnen realiseren. Organisaties die deel willen nemen aan de Impact Challenge worden opgeroepen zich te committeren aan de volgende principles:

  • We werken actief aan het vergroten van de impact van onze organisatie en daarmee ook van de sector.
  • We blijven onderzoeken hoe we onze missie optimaal kunnen realiseren en kiezen hiervoor de meest effectieve strategieën.
  • De wensen en behoeften van de doelgroep waarvoor we werken zijn daarbij leidend.
  • We leren van onze resultaten en delen onze kennis en ervaringen met collega’s in de sector.
  • We communiceren open en duidelijk over onze impact.

Iedere organisatie die de principles onderschrijft, nodigt twee collega-organisaties uit dit ook te doen.

Doe mee en meld je aan voor de Impact Challenge