Draagbare kunstnier is innovatief van idee tot realisatie

Nierstichting
Nierstichting

Drie keer per week naar het ziekenhuis moeten om je bloed te spoelen, beperkt de vrijheid van nierpatiënten aanzienlijk. De Nierstichting nam het initiatief om een draagbare kunstnier te ontwikkelen, omdat de markt hier niet in voorzag.

Krachten bundelen om thuisdialyse mogelijk te maken

De draagbare kunstnier maakt thuisdialyse mogelijk, waardoor nierpatiënten niet langer hun leven hoeven af te stemmen op de dialysebehandeling in het ziekenhuis. Nierpatiënten zijn zelf ook actief betrokken bij het ontwikkelingsproces om ervoor te zorgen dat de draagbare kunstnier aan hun behoeften voldoet. De Nierstichting bundelde krachten met patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en medtech-bedrijven.

Na jaren van onderzoek, werd een draagbare dialysemachine ontwikkeld, die op de markt wordt gebracht via het speciaal daarvoor opgerichte bedrijf NextKidney. Het gaat bij deze innovatie dus niet alleen om het ontwikkelen van een nieuwe aanpak, maar ook over de implementatie ervan. Voor de afronding van de klinische testen en toelating tot de markt zijn inmiddels meerdere investeerders gevonden.

NextKidney

De Nierstichting stemt met de betrokken zorgverzekeraars af over de beschikbaarheid van het apparaat en de wijze van gebruik en vergoeding in Nederland. De verwachting is dat NextKidney binnen enkele jaren de draagbare dialysemachine naar de patiënt brengt. Dit zal een enorme verandering in de zorg voor nierpatiënten teweeg brengen. Het betekent meer vrijheid, flexibiliteit en een hogere levenskwaliteit. Bovendien is thuisdialyse aanzienlijk goedkoper dan dialyse in het ziekenhuis.

Perry’s dochter Jilke heeft een aangeboren nierziekte. “In mijn achterhoofd weet ik dat er een moment komt dat het slechter gaat met Jilke. En dat ze mogelijk moet dialyseren”, vertelt Perry. “Tegen die tijd hoop ik dat de draagbare kunstnier er voor haar is, waardoor ze haar vrijheid grotendeels behoudt. Dat gun ik álle nierpatiënten. Want als je kunt dialyseren waar en wanneer je wilt, maakt dat een groot verschil. Daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij."

Laatste impactverhalen

Imc weekendschool
Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving
Vluchtelingen Werk Nederland
Refugeehelp vergroot de veerkracht en integratie van Oekraïense vluchtelingen
Gehandicapte kind
Laat ieder kind, ook met een handicap, meedoen in de maatschappij!