Stem geven aan kinderen die uitgebuit worden

Woord en Daad
Woord en daad

Kinderuitbuiting is een groot probleem in veel landen. Zoals in Ethiopië.

Woord en Daad doet er alles aan om het hele systeem rond kinderuitbuiting te veranderen door het project Combat Modern Slavery. Allerlei (veelal lokale) partijen slaan de handen ineen om uitbuiting te voorkomen en om kinderen die slachtoffer zijn geweest van uitbuiting te helpen om een toekomst op te bouwen. Inmiddels zijn zo’n 6300 kwetsbare kinderen versterkt. Bijna 1200 slachtoffers van uitbuiting zijn gered en gereïntegreerd en 8500 families zijn versterkt.

Maar Woord en Daad weet: voor duurzame systeemverandering moeten de oren en ogen van de overheid ook geopend worden. Daarom verzorgt zij trainingen aan (inmiddels 4500) mensen bij de overheid en geeft zo een stem aan de kinderen in Ethiopië die anders niet gehoord worden.

Foto: Martha Tadesse

Laatste impactverhalen

Imc weekendschool
Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving
Vluchtelingen Werk Nederland
Refugeehelp vergroot de veerkracht en integratie van Oekraïense vluchtelingen
Gehandicapte kind
Laat ieder kind, ook met een handicap, meedoen in de maatschappij!