Goede Doelen Lezing 2022 door Arnon Grunberg

Arnon Grunberg 2

In maart 2022 werd de Tweede Goede Doelen Lezing gehouden door Arnon Grunberg die speciaal voor zijn bijdrage een verhaal schreef. Een indrukwekkend en spannend verhaal dat laat zien wat omstandigheden met een mens kunnen doen en blootlegt dat werken voor een, in dit geval, internationale hulporganisatie moeilijke beslissingen met zich meebrengt.

De lezer wordt vanuit herkenbare en actuele perspectieven meegenomen in het complexe werk van een internationale hulporganisatie. Hij legt zonder oordeel bloot dat ook in de wereld van ‘goeddoen’ lastige morele dilemma’s kunnen spelen in relatie tot de persoonlijke drijfveren van mensen. Zoals van betekenis willen zijn en de wil om je missie te volbrengen.

Na zijn voordracht volgde een gesprek met Grunberg over de inhoud van zijn verhaal. Grunberg benadrukt dat omstandigheden soms tot onorthodoxe keuzes leiden, maar dat de grootste valkuil het directe oordeel is. Als je goed naar elkaar luistert kan zichtbaar worden dat er veel ruimte zit tussen goed en fout. Ook Marten Treffers, oud landendirecteur Cordaid Afghanistan, en Anna Schoemakers directeur Greenpeace Nederland namen deel aan het gesprek dat vervolgens ging over idealisme versus realisme en hoe je als organisatie omgaat met dilemma’s die daar uit voortvloeien. Desgevraagd geeft Grunberg aan dat hij het werk van goede doelen, ook internationaal, van groot belang vindt.

Lees hier de lezing van Arnon Grunberg.