Goede Doelen Lezing 2023 door Karen van Oudenhoven-van der Zee

Karen van Oudenhoven van der Zee

Op 9 mei heeft Karen van Oudenhoven-van der Zee, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de derde Goede Doelen Lezing gehouden.

In haar lezing ging zij in op de toenemende diversiteit in onze samenleving en wat dit vraagt van goede doelen om de verbinding met donateurs en vrijwilligers te behouden en te versterken.

Karen van Oudenhoven-van der Zee

In 2022 is Karen van Oudenhoven–van der Zee gestart als directeur van het SCP. Haar drijfveer is om vanuit de wetenschap bij te dragen aan de maatschappelijke veerkracht van onze samenleving. Vanuit dit perspectief gaf zij in haar Lezing haar visie op de waarde van goede doelen voor de samenleving in de context van een steeds diverser wordende samenleving. Haar betoog is dat Nederland bekend staat als een ‘high trust’-samenleving waarin veel burgers bereid zijn onbaatzuchtig iets voor een ander te doen. De bereidheid van mensen om zich in te zetten voor een ander is groter als zij zich met die ander kunnen identificeren. We leven in een samenleving die steeds diverser wordt . Wat betekent dat voor de betrokkenheid van mensen bij goede doelen? Wat vraagt het van goede doelen - in hun verbinding met donateurs, begunstigden, vrijwilligers en een overheid die met wet- en regelgeving kaders stelt - om die betrokkenheid in stand te houden?

De grootste kansen voor goede doelen liggen volgens Karen van Oudenhoven in een goed geïmplementeerd diversiteitsbeleid dat verder gaat dan mensen binnen halen die er anders uitzien. Het gaat om het werven van culturele veerkrachtige personen die geselecteerd worden op hun toegevoegde waarde in termen van gezichtspunten, ervaringen en netwerken. En om investeren in een open en veilig werkklimaat waar ruimte is voor om afwijkende perspectieven te omarmen. Het vraagt niet alleen om culturele veerkracht binnen goede doelen, maar ook van veerkrachtige organisaties die rondom maatschappelijke doelen met elkaar samenwerken. Van Oudenhoven sluit af met te benadrukken dat het van belang is dat wet- en regelgeving de veerkracht van de samenleving niet in de weg mag zitten. Alleen dan kunnen we de inzet voor goede doelen stimuleren en samen bouwen aan vertrouwen.

De Goede Doelen Lezing wordt jaarlijks georganiseerd door Goede Doelen Nederland. Wij nodigen hiervoor een inspirerende spreker uit om een visie te geven op de rol van 'goeddoen' in onze samenleving, nu en in de toekomst. De lezing draagt bij aan het maatschappelijk debat over de waarde van het werk van goede doelen voor onze samenleving. De Goede Doelen Lezing vond plaats in Felix Meritis, Amsterdam.

Lees hier de lezing van Karen van Oudenhoven-van der Zee.