Consumentenagenda EZK: reactie Goede Doelen Nederland

Micky Adriaansens

De minister van Economische zaken en Klimaat (EZK) heeft 28 juni haar Consumentenagenda naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarin worden aangescherpte regels aangekondigd voor de verkoop aan de deur (colportage) zoals abonnementen en lidmaatschappen. Zij wil dat consumenten pas gebonden zijn aan een contract als zij hiermee na het gesprek expliciet hebben ingestemd. Goede Doelen Nederland is hier al langer over in gesprek met EZK en vindt dat goede doelen uitgezonderd moeten worden van eventuele nieuwe wetgeving op dit punt.

Goede doelen moeten de ruimte krijgen om mensen te betrekken bij hun missie en steun te vragen. Dit doen zij niet voor zichzelf maar voor de samenleving. Zij zijn voor een groot deel afhankelijk van de vrijgevigheid en financiële steun van donateurs. Via huis-aan-huis-werving worden mensen vooral gevraagd het goede doel voor een langere periode te steunen. Van groot belang voor de continuïteit van het werk van goede doelen om bijvoorbeeld meerjarige projecten of langjarig wetenschappelijk onderzoek te kunnen financieren en zo impact te maken. Door de gesprekken aan de deur worden jaarlijks zo’n 400.000 nieuwe donateurs geworven.

Wij begrijpen dat de consument beschermd moet worden tegen vaste contracten waar je vervolgens lastig vanaf komt. Echter dit geldt niet voor onze sector. Goede doelen nemen in vrijwel alle gevallen na het tot stand komen van de relatie contact op met de donateur. Voor goede doelen een belangrijke check om zeker te weten dat een donateur deze steun ook echt graag wil geven. En het geeft donateurs ook bedenktijd want dit is ook een moment dat een donateur kan aangeven toch af te willen zien van het donateurschap. Overigens kan een donateur dat op ieder gewenst moment doen. Als mensen zelf een schriftelijke bevestiging moeten sturen voordat de relatie tot stand komt, vrezen wij dat mensen dat, in de waan van de dag, achterwege zullen laten.

Dit rechtvaardigt een uitzonderingspositie voor goede doelen. Wij zijn hierover al langer in gesprek met EZK en zullen het gesprek voortzetten .

Lees hier de volledige brief
Luister hier naar onze reactie op NOS radio 1 (scrollen naar 3.16.13)

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'