Per 1 december heeft Goede Doelen Nederland een raad van toezicht

Raad van Toezicht klein

De groei en professionalisering van Goede Doelen Nederland als brancheorganisatie en het meer en meer op afstand opereren van het huidige bestuur, is aanleiding geweest tot heroverweging van de wijze waarop de governance van Goede Doelen Nederland al sinds de oprichting in 1994 is ingericht. Daarbij is gekeken naar de rollen van directie, bestuur en ledenvergadering. Eind 2021 is een traject gestart om de governance structuur van Goede Doelen Nederland om te vormen van een bestuursmodel naar een raad van toezicht model. De laatste belangrijke stap werd gezet tijdens de ALV van 24 november toen het voltallige bestuur van Goede Doelen Nederland aftrad, de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder werden benoemd.

Leden van de raad van toezicht
In juli 2022 werd het profiel voor de raad van toezicht al door de ALV goedgekeurd waardoor de werving tijdig gestart kon worden. In de raad van toezicht zijn ten minste twee leden bij (her)benoeming belast of belast geweest met de algemene leiding als directeur of directeur/bestuurder bij een lid van de vereniging. Naast de voorzitter zijn ten minste twee andere leden van de raad van toezicht bij (her)benoeming onafhankelijk en niet werkzaam bij een lid-organisatie of bij een andere organisatie in de goededoelensector. De raad van toezicht is als volgt samengesteld:

  • Jan van Berkel, voorzitter
  • Tom Oostrom
  • Corina Gielbert
  • Tatiana Chopova Oerlemans
  • Peter Arensman

Directeur/bestuurder
De ALV heeft de huidige directeur Margreet Plug, benoemd als directeur-bestuurder van Goede Doelen Nederland.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland