Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’

Logoreddeafgiftenaftrek

Goede Doelen Nederland steunt de oproep: Red de giftenaftrek!

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BB wil enorm snijden in de giftenaftrek, zowel voor ondernemers als burgers. Het wordt hierdoor fiscaal veel minder aantrekkelijk om te schenken aan goede doelen en kerken. De zorg van de initiatiefnemers van de petitie is dat deze maatregel grote gevolgen heeft voor het geefgedrag aan goede doelen en kerken. De verwachting is dat goede doelen en kerken door deze versobering jaarlijks tientallen miljoen aan giften zullen mislopen. Daarom steunen wij deze oproep: Red de giftenaftrek!

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis zal de petitie vandaag tijdens het debat over de voorjaarsnota aanbieden aan het kabinet en zijn collega-woordvoerders. De petitie is mede opgesteld door:
Goede Doelen Nederland, ZOA, Open Doors, Woord en Daad, Dorcas, Tot heil des Volks, Compassion, Rijk Zwaan, Hartstichting, Cultuurfonds, Wereld Natuur Fonds, Protestantse Kerk in Nederland, Kerk in actie, CIO, Leger des Heils, Natuurmonumenten, Zonnebloem, EO Metterdaad.

Je kunt de petitie ‘red de giftenaftrek, geef om de samenleving’ ondertekenen op reddegiftenaftrek.nl.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'
Belastngenvelop
Uitkleden giftenaftrek bewijst armoedige visie