Lidmaatschap en contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van:

  • de door de leden goedgekeurde jaarbegroting van Goede Doelen Nederland;
  • de gemiddelde totale baten van de organisatie over drie jaar, het saldo financiële baten en lasten, minus de wervingskosten.

De contributie voor 2024 is gebaseerd op cijfers van de goedgekeurde/vastgestelde jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022. We kijken naar het gemiddelde van de laatste drie jaren, zoals geregistreerd bij het CBF.

De jaarcontributie wordt naar rato van het resterend aantal maanden van het betreffend jaar berekend. Het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland gaat in per 1ste van een maand.

Tijdens de ALV op 30 november 2023 is besloten de contributie voor het regulier lidmaatschap 2024 met 4% te indexeren.

Regulier lidmaatschap

baten (in euro’s)quota contributie per jaar (in euro’s)
< 150.0000.25370
150.000 - 300.0000.5741
300.000 - 400.000

0.75

1.111
400.000 - 500.00011.481
500.000 - 750.000

1.5

2.222
750.000 - 1.200.00022.962
1.200.000 - 1.800.00034.443
1.800.000 - 2.300.00045.924
2.300.000 - 4.500.00068.886
4.500.000 - 11.400.000811.848
11.400.000 - 22.700.0001116.291
> 22.700.0001420.734

Aspirant lidmaatschap

baten
(in euro’s)
aspirantbijdrage per jaar
(in euro’s)
looptijd
< 500.0002503 jaar
500.000 - 1.000.0005001 jaar
1.000.000 - 5.000.0001.0001 jaar
5.000.000 - 10.000.0002.0001 jaar
>10.000.0003.0001 jaar

Organisaties die nog niet eerder lid waren bij Goede Doelen Nederland kunnen een aspirant lidmaatschap aanvragen. De organisatie kan dan gebruik maken van alle diensten en kennisdeling.
Het is ook mogelijk om aspirant lid te worden van Goede Doelen Nederland als je nog niet in het bezit bent van de Erkenning. Je organisatie moet bereid zijn de Erkenning aan te vragen binnen een jaar. Aspirant leden dienen zich aan de voorwaarden te houden die ook gelden voor reguliere leden.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden aan het lidmaatschap verbonden. Lees meer over de voorwaarden.

Lid worden

Vul dit formulier in om jouw organisatie aan te melden als (aspirant)lid. Wil je eerst meer informatie? Kijk hier op de website.