Voorwaarden lidmaatschap

Om lid te kunnen worden als goede doelen organisatie moet je aan een aantal criteria voldoen.

  1. je organisatie is in het bezit van de CBF-Erkenning of
  2. je organisatie heeft de 'verklaring asprirant-lidmaatschap Goede Doelen Nederland' ondertekend en
  3. is in Nederland gevestigd.

Codes en richtlijnen

Leden van Goede Doelen Nederland worden geacht de volgende codes en richtlijnen na te leven. Onze leden zijn hierop aanspreekbaar. De codes en richtlijnen vind je onder het kopje 'downloads' op deze pagina.

  • Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties: voor deze richtlijn geldt ‘pas toe’ (opgenomen in Erkenningsregeling).
  • Code Postfilter: in geval van direct mail (ongevraagd) maken leden verplicht en gratis gebruik van het zogenaamde Postfilter. Deze code is onderdeel van de Reclamecode.
  • Code Telemarketing: is van toepassing op telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten, waarbij consumenten met een Nederlands telefoonnummer worden benaderd. Deze code is onderdeel van de Reclamecode.
  • De handreiking ‘Hoe te komen tot verantwoorde fondsenwerving’ geeft een overzicht van de relevante wet- en regelgeving en biedt een organisatie handvatten om het eigen kader te bepalen.
  • Handreiking Financieel Beheer: deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor goededoelenorganisaties om te komen tot een verantwoord financieel beheer.
  • Gedragscode wervingsrooster: om de werving huis-aan-huis verantwoord te laten verlopen werken CBF-Erkende goede doelen en de wervingsbureaus met een Wervingsrooster en een gedragscode.

Erkenning goede doelen

In het bezit zijn van een Erkenning is voorwaarde voor het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland. Bij CBF Toezichthouder Goede Doelen kan de Erkenning Goede Doelen worden aangevraagd. Per 1 januari 2016 heeft deze Erkenning bestaande keurmerken vervangen, waaronder het CBF-Keur (Keurmerk, Verklaring van geen Bezwaar en het Certificaat voor kleine goede doelen). Het verkrijgen van de Erkenning kan enkele maanden in beslag nemen.

Als je nog niet in het bezit bent van de CBF-Erkenning, dan is het mogelijk aspirant-lid te worden van Goede Doelen Nederland. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan vermeld in deze verklaring. Bij aanmelding voor het lidmaatschap dient deze verklaring ondertekend bijgevoegd te worden.

Als je organisatie voldoet aan deze voorwaarden én de aanvraag voor het lidmaatschap is geaccordeerd door het bestuur van Goede Doelen Nederland, kan jouw organisatie een jaar aspirant-lid worden. Zodra jouw organisatie door de toezichthouder is erkend, kan het lidmaatschap omgezet worden in een regulier lidmaatschap of het (aspirant)-lidmaatschap worden verlengd. Mocht jouw organisatie niet erkend worden, eindigt het aspirant-lidmaatschap van rechtswege.