Branchegenoot bij Goede Doelen Nederland

Van Goede Doelen Nederland kunnen alleen erkende goededoelenorganisaties lid zijn. Om die reden is het branchegenootschap geïntroduceerd voor geïnteresseerden die geen lid kunnen worden. Branchegenoot ben je als individu, op persoonlijke titel.

Het branchegenootschap staat open voor:

  1. medewerkers van ideële organisaties die niet binnen de werkingssfeer van de Erkenningsregeling vallen (en waarvan de organisatie dus geen lid van Goede Doelen Nederland kan worden);
  2. zelfstandig fondsenwervers (ZZP);
  3. medewerkers van niet-ideële organisaties waarvan het aanbod gericht is op de goededoelensector.

Studenten mogen tijdens hun opleiding fondsenwerving of opleiding gericht op de goededoelensector kosteloos gebruik maken van het aanbod.