Wat bieden wij branchegenoten

Voor branchegenoten hebben wij het volgende te bieden.

  • Jaarlijks een bijeenkomst, speciaal voor branchegenoten, waar van gedachten wordt gewisseld over de koers van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan de jaarlijkse Goede Doelen Lezing (dit is een exclusief event waar een prominente Nederlander zijn of haar visie geeft op de rol van ‘goeddoen’ in onze samenleving, nu en in de toekomst)
  • Deelname aan het Kennisfestival (een terugkerend event van interactieve workshops en kennissessies over marketing, fondsenwerving , communicatie en het werk van goede doelen in brede zin)
  • Uitnodigingen voor het webinarprogramma (gemiddeld 14 webinars per jaar)
  • Uitnodigingen voor fondsenwervingscafés (netwerkbijeenkomsten, 2-4 keer per jaar)
  • Algemene nieuwsbrief
  • Nieuwsbrief marketing & fondsenwerving (elk kwartaal updates over ontwikkelingen op het gebied van werving, schenken en nalaten en innovaties binnen het vak fondsenwerving)
  • Vermelding organisatienaam op de website

Als branchegenoot werkzaam bij een ideële organisatie (die niet binnen de werkingssfeer van de Erkenningsregeling valt) of branchegenoot die werkzaam is als zelfstandig fondsenwerver, heb je toegang tot kennisdeling en -uitwisseling op het gebied van fondsenwerving.

Medewerkers van een niet-ideële organisatie hebben de mogelijkheid om zich op persoonlijke titel aan te sluiten als branchegenoot. Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de goededoelensector, ben je onderdeel van een groot netwerk van professionals en heb je als medewerker van een niet-ideële organisatie een plek binnen dé branchevereniging voor goede doelen in Nederland.

Ook trekken we graag samen op waar dat mogelijk is. Vind jij het interessant om je kennis en expertise beschikbaar te stellen? We organiseren gedurende het jaar activiteiten over allerlei thema’s. Onze achterban is zeer divers en we consulteren je graag in voorkomende gevallen om onze achterban te voorzien van specialistische kennis en informatie.