Praktische voorwaarden

Hieronder vind je de praktische voorwaarden om je als branchegenoot aan te sluiten.

Als branchegenoot van een ideële organisatie of zelfstandig fondsenwerver betaal je 175 euro excl. BTW per jaar.

Als branchegenoot van een niet-ideële organisatie betaal je 375 euro excl. BTW per jaar.

Het branchegenootschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tenzij je, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, het branchegenootschap tegen het einde van het kalenderjaar opzegt. Je bent op persoonlijke titel aangesloten en de voordelen van het branchegenootschap zijn dan ook persoonsgebonden. Echter, meld je als niet-ideële organisatie drie medewerkers als branchegenoot aan, dan is één van de door de organisatie aangewezen branchegenootschappen niet persoonsgebonden en kan dat branchegenootschap gebruikt worden voor iedere willekeurige medewerker van de organisatie.