Platform voor kennisuitwisseling en netwerken

Vereniging

Goede Doelen Nederland is een vereniging waar ruim 160 erkende grote en kleine goede doelen bij zijn aangesloten. Naast belangenbehartiging, kennisontwikkeling en diensten, biedt Goede Doelen Nederland een breed platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen. Met netwerken, bijeenkomsten, trainingen en workshops op diverse (vak)gebieden wordt kennis verder ontwikkeld, ervaringen gedeeld en van elkaar geleerd. Bovendien is de vereniging een netwerkplek bij uitstek, waar medewerkers van goede doelen elkaar kunnen ontmoeten. Via diverse commissies en werkgroepen wordt de aanwezige kennis van leden benut, gebundeld en ingezet om de sector verder te versterken.  

Via deze commissies en werkgroepen en via de Algemene Leden Vergadering (ALV) laten leden hun stem horen.

Gerelateerde Ledenberichten

Kom je ook naar de ALV 21 juni?

Op donderdag 21 juni a.s.

Gedragscode Fondsenwerving in de maak

Goede Doelen Nederland werkt, samen met Nederla

Waar ga jij heen?

Ook dit jaar staan er weer vele interessante bi

Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Werkgroep...

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering commissie...

locatie: Het Nederlands Rode Kruis in Den Haag

Vergadering Werkgroep Binding

locatie: Goede Doelen Nederland

Versterk jezelf, je organisatie en de sector!

Word lid

Lees meer