Nederlandse Stichting Het Gehandicapte Kind

SHGK

Uit ervaring weet ik hoe moeilijk kinderen met een handicap en hun ouders het hebben. Het is soms een erg eenzaam bestaan. Voor deze gezinnen wil ik er zijn, ook als ik er zelf niet meer ben. Ik heb Stichting het Gehandicapte Kind opgenomen in mijn testament omdat ik de stichting vertrouw en weet dat zij kinderen met een handicap niet in de steek laten’.

De Nederlandse Stichting het Gehandicapte Kind zet zich in voor een samenleving waarin kinderen met en zonder een handicap samen opgroeien. Waarin het volkomen normaal is dat ze bij elkaar op school zitten, samen spelen en sporten bij dezelfde sportvereniging.

Zij kunnen hun werk doen dankzij de steun van de vele donateurs, vrijwilligers en alle andere betrokkenen die hetzelfde willen bereiken als zij: geen kind zonder vriendjes. Gerrit* weet hoe moeilijk het is om als gehandicapt kind op te groeien en daarom koos hij ervoor om deze stichting op te nemen in zijn testament.

*Gerrit is uit privacy overwegingen een fictieve naam.